Dammen overleeft enkel als breedtesport en met de jeugd

Dammen is een heel mooie sport, echter dammen heeft het moeilijk om te overleven.

Dat komt niet door de sport zelf, die heeft zoveel kanten, heeft zoveels moois in zich en kent oneindig veel mooie en bijzondere beoefenaars met ieder hun eigen verhalen. Nee, behalve door steeds minder aandacht in de media en de het gebrek aan interesse van jonge sporters in onze sport, door het gebrek aan bekendheid met onze sport, alsmede door het grote geld, dat je met erg veel talent en heel veel geluk in een enkele tak van sport kan verdienen, ligt het ook aan onzelf. We moeten ons zelf verkopen. Niet zeuren over bijzaken. Niet zeuren dat de breedtesport in verhouding teveel bijdaagt aan topsport en daar niets voor teugziet. Nee ons zelf verkopen en als dat lukt, zal je zien dat de sport weer gaat groeien. En bij een grotere sport, zal de bijdrage van de breedtesport relatief afnemen omdat het door meer mensen wordt opgebracht. De bijdrage van topsport, moet ook op aarde worden geschat en dat mag ook wat kosten. Topsport genereert nu eenmaal weer aandacht voor de sport. Zie maar naar de geweldig prestatie van Ton Sijbrands met zijn laatste wereldrcord en de daar uit voortvloeiende aandacht in de kranten en op radio en TV.

Als we met elkaar niet iets ondernemen, verdwijnt onze sport volledig van de kaart en wordt het misschien hier en daar nog als een gezelschapspel gespeeld.

Wil dammen als sport in Nederland enige kans van slagen hebben te overleven, zullen bredtesport en topsport hand in hand moeten gaan. Moet we stoppen onze sport zelf in een verkeerd beeld uit te dragen. 

Door Maarten van Leenen is met een aantal gelijkgezinden het project Youth geinitieerd. Hierbij ligt de nadruk op de jeugd, zoals uit de naam is op te maken. Een prima initiatief, zie ook de website met meer informatie van deze organisatie, de gedachte en de mensen erachter.  ( http://4youth.alldraughts.com/index.php/kalender#year=2016&month=1&day=1&view=month )  Ook 4  Youth kan alleen slagen, als we daar met zijn allen de schouders onder zetten. Steun dus dit initiatief en sluit u aan en draag het uit.

Nieuwe intitatieven moeten steeds weer op hun waarde beoordeeld worden. We moeten met elkaar uitdragen, dat we dammen een mooie soport vinden en ook waarom. Neem de tijd, om mensen in uw omgeving kennis te laten nemen van de damsport en de basisregels uit te leggen. Ik vraag dit zowel aan recretieve dammers als aan  topdammers en dammers uit de subtop.

Als dammer hoeven we ons niet druk te maken over de vraag, of het grote publiek het saai vind als veel partijen in remise eindigen. Het grote publiek volgt namelijk niet zo vaak de dampartijen op topniveau. Ook voor veel dammers hoeft dat niet saai te zijn, van een remise partij kunnen evengoed de vonken afspatten.

Laten we met elkaar de handen in een slaan voor het te laat is, het is teslotte onze sport en  Dammen is plezier voor twee.

Laten we als we kinderen lesgeven, hun ouders vragen ook het lesmateriaal van hun kinderen door te nemen. Dat kan tot gevolg hebben, dat ze zelf ook de sport leren kennen en het misschien ook leuk gaan vinden. Daarnaast, kunnen ze hun kinderen dan langer tegenstnd bieden, waardoor het voor de kinderen langer interesant blijft om thuis tegen hun ouders oefenpartijtjes te spelen.

En als we op nieuwe plaatsen weer proberen het schooldammen te initiateren, denk dan aan het gezegde van Baba Sy en vertaal dat naar de scholen.

"Als denken een boom is, is dammen het water dat hem voedt."