Reglement Schooldammen HDC.

Verkort en verklarend damreglement voor het Helders schooldamtoernooi

Het bord wordt zo gelegd, dat het meest linkse veld onder aan een donker veld is.

Bij aanvang van de partij staan aan de ene zijde van het bord 20 witte en aan de andere zijde 20 zwarte schijven op de donkere velden, de 2 middelste rijen zijn dan vrij van schijven.

De spelers doen om beurten een zet, waarbij wit begint.  

Schuiven met een schijf mag alleen vooruit, telkens 1 veld per zet naar een onbezet donker veld schuin daarvoor.

Met een dam mag men 1 veld of over meerdere velden op dezelfde lijn te gelijk schuiven, mits er geen schijven op die velden staan.Slaan is verplicht, dat wil zeggen met je eigen schijf over een direct  aangrenzende schijf van je tegenstander slaan als direct daar achter een open veld is.

Dit moet net zo vaak worden gedaan, als er op een volgend schijven en open velden van je tegenstander zijn.

Er mag slechts 1 maal over dezelfde schijf worden geslagen, een onbezet veld mag wel meerdere malen worden gepasseerd

Slaan mag zowel naar links als naar rechts, naar voor en naar achter.

De geslagen schijven mogen pas van het bord worden genomen als de hele slag voltooid is

Meerslag is verplicht. Damslag gaat niet voor, als je zowel met een dam als met  een schijf hetzelfde aantal stukken kan slaan, mag je kiezen of je met je dam of je schijf slaat. Als je met je dam 1 stuk en met een schijf 2 stukken kan slaan, is het verplicht de meerslag te nemen met je schijf en omgekeerd.

Met een dam mag geslagen worden vooruit en/of achteruit over één of meerdere schijven en of dammen, mits direct achter ieder stuk een onbezet veld is en mag zijn weg links of rechts afslaand vervolgen om op de afgaande lijn stukken te slaan, mits ook daarachter een onbezet veld is om daarop zijn slag te beëindigen.

Aanraken is zetten, zolang dit een reglementaire zet is. Zolang het stuk niet is losgelaten, mag nog  wel worden gekozen om naar een ander vrij veld te gaan.

Een zet of een slag is pas beëindigd, als het stuk na het zetten of slaan is losgelaten.

Als een zet of een slag met een schijf eindigt op de achterste rij van de tegenstander, wordt hij tot dam gekroond.

Als een schijf in een slag de achterlijn bereikt, maar verplicht is verder te slaan en niet op de achterlijn  eindigt, mag hij niet tot dam gekroond worden.

Als iemand een foute zet doet, hij vergeet bijvoorbeeld te slaan, kan de tegenstander verplichten de zet terug te nemen en de juiste zet te doen, hij hoeft dit echter niet.

De uitslag.

Een partij is verloren, als:
-          een speler de partij opgeeft.
-          een speler geen stukken meer op het bord heeft.
-          een speler geen zet meer kan doen.
-          een speler de stukken door elkaar gooit.
-          een speler zich niet aan de spelregels houdt.
Een partij is remise, als:
-          de spelers dit overeenkomen.
-          na 10 zetten in een 3 om 1 stand, met voor iedere speler tenminste 1 dam.
-          na 3 zetten in een 2 om 1 stand, met voor iedere speler tenminste 1 dam.
-          na drie maal dezelfde stand op het bord (herhaling van zetten)
-          als meer dan 15 zetten onafgebroken alleen nog met een dam is gespeeld.

Waarschuw als een van de laatste 4 situaties ontstaan, direct de tafelarbiter. (scheidsrechter)

Het is op straffe van eigen partijverlies verboden, om na een waarschuwing van detafelarbiter of de hoofdarbiter, je met de partij van een andere speler te bemoeien.

Het is de tafelarbiter toegestaan, om in overleg met de hoofdarbiter, die maatregelen te nemen, dat de partijen naar de letter en in de geest van de K.N.D.B. reglementen plaatsvinden.

Teneindede de voortgang van het toernooi te waarborgen, kan wanneer de speeltijd van een ronde is verstreken en een individuele partij nog niet ten einde is, de tafelarbiter de uitslag bepalen an de hand van  de navolendegrichtlijnen:    

  • Een individuele partij is verloren, als een speler na het verstrijken van de  speeltijd 3 of meer schijven/dammen achterstaat.
  • Een individuele partij is remise, als beide spelers na het verstrijken van de speeltijd even veel schijven hebben of een speler minder als 3 schijven achterstaat.

oktober 2015

 

 

TOERNOOIREGELEMENT

       

 Het 66e  schooldamtoernooi om het open kampioenschap van Den Helder 2016 voor basis scholen wordt gespeeld op de zaterdagen 9 en 16 januari 2016.
Het toernooi vindt plaats in:
“MFC dorpshuis Julianadorp”
Middelzand 3504
1788 ES Julianadorp
 
 Elke wedstrijddag begint de eerste ronde om 9.00 uur en is de laatste ronde om circa 12.00 uur afgelopen.
 
De algehele leiding van het toernooi berust bij:
Wim van Tiel      
Malzwin 2133        
telefoon 0223-618871 / 06-22136091
       
Begeleiders van een team zijn van de organisatie uitgesloten.
       
Het kampioenschap wordt verspeeld volgens een aan het aantal deelnemers te bepalen rondesysteem.
Er worden 2 klassementen bijgehouden, te weten:
- Welpen.
- Pupillen.
In een welpen team mogen enkel kinderen zijn opgesteld, die maximaal in groep 6 zitten.
In pupillenteams mogen kinderen uit alle groepen worden opgesteld.
Winnaar is dat team, die na alle wedstrijden de meeste wedstrijdpunten heeft.
Bij gelijk eindigen van 2 of meerdere teams, geldt in deze volgorde:
Het totaal behaalde aantal bordpunten.
Het onderling resultaat.
In die gevallen, waar het gaat om het kampioenschap, zal voor bovenstaande regels in werking treden eerst 1 beslissingswedstrijd tussen de betreffende teams worden gespeeld.
     
De wedstrijden worden gespeeld volgens de verkorte versie van het reglement van de Koninklijke Nederlandse Dam Bond, zoals hierboven gepubliceerd.
Voor een school mogen alleen kinderen in de wedstrijden uitkomen die als leerling bij de school staan ingeschreven. Overtreding van deze regel betekent verlies voor de betreffende speler en bij herhaling voor het hele team.
Spelers mogen slechts in 1 team uitkomen. (In overleg met de wedstrijdleider, kan in bijzondere gevallen hiervan worden afgeweken.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook.
oktober 2015.