HDC verstevigt koppositie

Ook in de vierde wedstrijd, thuis tegen Almere 2 bleef het team van HDC ongeslagen. Ondanks dat de omstandigheden tijdens de wedstrijd niet optimaal waren. Verhuur van de andere zaal gelijktijdig met een damwedstrijd bleek in het nieuwe buurthuis geen goede combinatie te zijn.   Gelukkig gold dit nadeel voor beide ploegen. De wedstrijd tegen Almere 2 begon enigszins verlaat omdat onze gasten het nodige oponthoud hadden.
Teamcaptain Adri de Jong had er meteen zin in. Zijn tegenstander, A. Richardson had duidelijk zijn avond niet. Al op de tiende zet kwam Adri door een coupe Philippe twee schijven voor. In het verdere verloop won hij nog twee schijven voordat zijn tegenstander opgaf (2-0).
Losseni Savané kon niet achterblijven. Op bord 1 speelde hij zijn vertrouwde spel waarin hij zijn tegenstandeR. Mathoerar positioneel volledig overspeelde. Nadat Losseni een dam had gehaald, volgden nog een paar zetten, waarna  Mathoera inzag dat er geen muziek meer in de stand zat. (4-0).
Op bord 2 speelde Jasper Hengefeld een puike partij tegen H. Beekman, waarbij Jasper vanuit een klassieke opening in het middenspel groot terreinvoordeel kreeg, wat door zijn tegenstander alleen geneutraliseerd kon worden als hij het centrum opgaf. Het was toen echter voor Jasper een klein kunstje om de beide vleugels vast te zetten en de winst op te eisen. (6-0).
Ed van der Vlies kwam op bord 3 tegen G. v.d. Zwan wat minder uit de opening, maar wist dit in het middenspel te neutraliseren. Toen zijn tegenstander ten koste van een schijf een doorbraak dacht te nemen, die door Ed kon worden weerlegd met een tegenoffer, kreeg Ed ineens groot terreinvoordeel, wat echter wel secuur moest worden uitgespeeld. Dit was Ed echter wel toevertrouwd, zodat de 8-0 overwinning een feit was.
Mede door deze uitslag hebben wij ons bordpuntensaldo weer behoorlijk opgeschroefd. Wellicht is dat in het verdere verloop van de competitie nog van belang.
De eerst volgende wedstrijd voor HDC is op 28 januari tegen Ons Genoegen uit Den Ilp