HDC zuinig op bestuurders en leden.

Hoewel na de oprichting in 1910 de eerste voorzitters elkaar in snel tempo opvolgden, zo bleven diverse andere bestuurders van de Helderse Damclub hun  functie tientallen jaren trouw en kregen zij steeds op de jaarvergadering opnieuw het vertrouwen van de leden.

Dat de eerste voorzitters en sommige andere bestuurders soms na 4 of 8 maanden alweer moesten worden vervangen kwam in een enkel geval vanwege gezondheidsredenen maar vaak ook door overplaatsing naar het toemalige Nederlands Indië.

Dirk Dissel (de initiator en een van de oprichters van de Helderse Damclub) is recordbestuurder, vanaf de oprichting op 22 september  1910 is hij 42 jaar penningmeester tot aan de  jaarvergadering in 1952, waarna hij werd opgevolgd door Jaap Beezemer.

Jaap Beezemer bleef 26 jaar op zijn post als beheerder van de pecunia (toen hij in 1978 werd opgevolgd als 1e penningmeester, bleef hij nog jarenlang actief als 2e penningmeester) hetgeen betekende, dat bij het 75jarig jubileum in 1985, HDC pas  zijn 2e penningmeester had.

Pieter Slort was ook zo’n man die elke keer weer het vertrouwen kreeg van de leden. Slort was van 1926 tot en met 1964 ruim 38 jaar secretaris.

Een andere naam, die tot op heden nog steeds met veel respect wordt uitgesproken binnen HDC is die van Cor Leibbrand. Verdeeld over 3 termijnen, was hij ruim 30 jaar voorzitter. (febr.1939 t/m sept. 1956, okt. 64 t/m aug. 74 en  van febr. 1980 t/m febr.1983) Daarnaast vervulde hij in het district en de provincie diverse bestuursfuncties.

Ook de staat van dienst van de huidige voorzitter 26 jaar (vanaf 1990) en jeugdleider 28 jaar (vanaf 1988) misstaan niet in dit rijtje.

Ook haalden vele leden diverse jubilea, (25, 40 en 50 jaar lidmaatschap) Pier van der Sluis was 63 jaar lid en Henny van Gijzen spant de kroon, hij is in oktober 65 jaar lid van de Helderse Damclub.