Weerzien met Johan Ramdajal.


Lang geleden, tot ergens in de jaren 80, luisterde één van onze leden naar de naam Johan Ramdajal.  Een gewaardeerd en goede dammer naar ik heb vernomen. Persoonlijk kan ik er niet over oordelen, aangezien hij, toen ik in de eind jaren 80 van de vorige eeuw bestuurslid werd, al geen lid, meer was van HDC. Nu in 2016, heb ik met hem kennis gemaakt en hij damt nog steeds pittig. Eén maal in de week, gaat hij naar de dagbesteding van verpleeghuis Den Koogh en daar speelt hij met regelmaat tegen Jan Zonneveld een partij. Vandaag 12 april ben ik even langs gegaan, omdat er soms ook anderen waren om te dammen, kon ik mogelijjk meedoen.
Nu niet Johan en Jan waren alleen, maar kon ik genieten van de partij tussen hen, die na zo'n 2 uur in een terechte remise eindigde.
Waar ik had verwacht, dat het om wat schuiven zou gaan, ontstond een leuke partij en hoewel hij tientallen jaren niet had gedamd, doorzag hij veel ingeweven slagcombinaties. Ik ga zeker nog eens heen, om te genieten van zijn plezier, zowel van het spel als de tweekamp met Jan.
En dat de opvolger van Leibrand hem opzocht op de dagopvang kon hij ook zeker waarderen. Degen die hem nog kennen laat hij groeten