Het Dammen

Dammen is een prachtige sport! Velen beoefenen het en leren steeds weer nieuwe dingen bij.

Dammen is goed voor jouw ontwikkeling. Het leert je strategisch en tactisch na te denken. Spelen met een plan. De tegenstander inschatten en het plan eventueel aanpassen. Het zit vol met verborgen wendingen en kan soms heel verrassend zijn. In tegenstelling tot schaken kun je de tegenstander ook een klein beetje dwingen tot meewerken aan jouw plan door middel van het verplichte slaan.

Versterking van het onderwijs

Kinderen houden van spelletjes. De klassieke bordspelen oefenen een enorme aantrekkingskracht uit op jongens en meisjes die graag constructief redeneren.

Denksport stimuleert spelenderwijs de mentale fitheid:

 • analyseren van complexe situaties,
 • prioriteiten stellen,
 • de theorie in de praktijk leren toepassen en
 • beslissen onder tijdsdruk.

Wellicht belangrijker nog is de gelegenheid die deze spelen geven om gezamelijk te leren:

 • overleg over “de betere zet”
 • sportief omgaan met tegenstand,
 • nuchter accepteren van de realiteit, zowel bij verlies als winst.

Concentratie en optimale tijdindeling worden beloond met betere resultaten, zodat de grondhouding die voor goede leerprestaties nodig is, als van zelf wordt ingenomen door een denksporter. Daarbij groeit het besef van eigenwaarde op intellectueel vlak.

De wederzijdse beïnvloeding van fysiek en mentaal functioneren kan door middel van denksport positief worden benaderd. Leerlingen zullen merken dat door een goede lichamelijke conditie denksportprestaties verbeteren. Verder stimuleert een training in realistisch inschatten en nuchter oordelen ook de keuze voor een evenwichter levenswijze. Gezondheid is een belangrijke voorwaarde en een bewust thema, minstens voor de gevorderde denksporter.

Buiten de pedagogische waarden hebben denksporten een belangrijke praktische waarde. De beoefening is onafhankelijk van het weer; het kan binnen en buiten worden gespeeld. Denksport kan een betrouwbare invulling zijn bij het maken van roosters!

Denksporten kunnen een belangrijke rol spelen bij:

 • Verrijkingscursussen
 • Verdieping voor begaafde leerlingen
 • Contact leggen met moeilijk lerende of autistische kinderen
 • Na-schoolse opvang
 • Brede school-projecten
 • het maken van (internationale) vriendschap

Cultuurgoed

De pedagogische waarde van het dammen staat buiten kijf. Toch neemt de belangstelling voor het spel vanaf de jaren 70 gestaag af. Hoe kan dat nou ? De eenvoud die hiervoor als sterke kant beschreven is, blijkt ook een keerzijde te hebben: mensen zien er niet vanzelf iets in. Het is de frustratie van menig dammer die met lede ogen aanziet dat het spel niet echt serieus wordt genomen naast het meer tot de verbeelding sprekende bridge en schaak. Omdat ook het begenadigde deel van de natie romantiek met diepgang verwart, hebben de dammers al verschillende fraaie polemieken (Max Pam! Jan Hein Donner!) te verduren gehad. Verder moet erkend worden dat de organisatiegraad van het dammen beperkt is. Zo is er binnen bovendien sterk vergrijzende damclubs een structureel tekort aan gekwalificeerd kader. Het dammen moet kortom als bedreigd cultuurgoed worden gezien. Wie het spel wil promoten moet er dus wel enige moeite voor doen.

Nog enkele argumenten op een rijtje:

 • Nederland telde diverse wereldkampioenen: Herman Hoogland, Ben Springer, Piet Roozenburg, Ton Sijbrands, Harm Wiersma, Jannes van der Wal. Genoeg rolmodellen om een complete leergang aan op te hangen. En nog steeds behoort ons land tot de weliswaar smalle maar niettemin absolute wereldtop.
 • Dammen is een volkssport bij uitstek, qua bekendheid en type beoefenaars het equivalent van voetbal. Abe Lenstra was ook een groot damtalent. En Ton Sijbrands begon zijn sportcarriëre bij de jeugd van Ajax. In terminologie en strategie zijn er diverse overeenkomsten. Aanvallen, combineren, vastzetten, kaatsen, vleugelcontrole, etcetera. Laten we onze voetballers dammen leren. Een dambord in de kantine. Misschien wordt het dan ooit nog eens wat met deze twee sporten.

 • Het damspel heeft in wetenschappelijk opzicht een bijzondere potentie. A.D. de Groot zelve heeft ons ooit toevertrouwd dat hij zijn onderzoek naar "Het denken van den Schaker" in methodologisch opzicht vermoedelijk beter met dammers had kunnen doen. Om andere redenen (met name zijn eigen verbondenheid met het schaken) was dat geen reële optie, bovendien had zijn werk dan nooit die monumentale impact gehad. Los daarvan leent het damspel zich door de laagdrempeligheid en ruime beschikbaarheid van grootmeesters met name voor onderzoek op de dimensie novice-expert. Waarbij er mogelijk niet onbelangrijke verschillen zijn in het type denkprikkels en dus leereffecten welke de diverse spelen bij hun beoefenaren oproepen.
 • Door kinderen in hun spel te observeren kunnen we veel over hun persoonlijkheid te weten komen, ook als we als begeleider het spel nauwelijks beheersen. Dammen wordt mede daarom beschouwd als een spel met nuttige therapeutische waarde, ook voor kinderen en volwassenen met een afwijkende mentale ontwikkeling.
 • Los van de eenvoudige spelregels is er nog een didactisch voordeel dat het dammen overigens gemeen heeft met het go-spel: het is niet aan bordgrootte gebonden. Het Belgische damspel (vier velden met op de donkere vakjes 1 witte en 1 zwarte schijf) is iets te simpel. Maar op het 36 velden bord (6 tegen 6) kun je al een echte partij met alles erop en eraan spelen. Mooi overzichtelijk en het is snel afgelopen. Ook bij 20 tegen 20 kan het overigens snel gaan, zoals menigeen uit eigen ervaring weet.
 • De beste reclame maakt het spel zelf. Waarbij vooral het enorme combinatieve karakter aanstekelijk kan werken. Door de verplichting tot slaan kan een schitterende geforceerde diepgang tot stand komen. Niet voor niets is de problematiek een erkende discipline binnen het dammen. Het brengt de echte liefhebbers regelmatig tot de "inderdaad subjectieve" verzuchting: "Wat is dammen toch mooi!"

Voor meer informatie over de geschiedenis van het dammen klik hier!

Spelregels

De belangrijkste regels op een rijtje:

1. Aanraken is zetten; als je hem aanraakt moet je hem zetten, maar dan mag je nog wel kiezen welke kant op. Heb je hem losgelaten, dan mag je hem niet meer de andere kant op zetten.

2. Zodra je schijf op de laatste rij stilstaat wordt het een dam

3. Slaan is verplicht en mag voor- en achteruit.

4. Achteruit zetten mag niet, achteruit slaan moet

5. De dam mag over alle lege velden bewegen die hij kan bereiken.

6. Schijven mogen pas van het bord na het slaan

7. Je mag niet 2x over dezelfde schijf slaan

8. Meerslag gaat voor

9. Je hebt verloren als je geen schijven meer hebt of niet meer kunt zetten

10. Het is remise als niemand meer kan winnen

Belangrijk tijdens het dammen:

1. Als je begint dan geef je je tegenstander een hand en wenst hem of haar een prettige partij. Als de partij uit is dan doe je dit ook. Als je verloren hebt, dan feliciteer je hem of haar met de overwinning. Ook bij remise geef je elkaar een hand. Heb je gewonnen dan hoort de tegenstander je te feliciteren.

2. Stil zijn! Om goed te kunnen nadenken moet het rustig zijn. Als je echt wat moet zeggen tegen je tegenstander, dan moet je fluisteren.

3. Zet de schijven netjes op het bord.

4. Let goed op of je misschien moet slaan! Je tegenstander hoeft het niet te zeggen, je moet het zelf zien! Als je ziet dat je had moeten slaan, dan mag je niet meer terugzetten, maar je moet dat wel doen als je tegenstander dat vraagt!

5. Goed opletten of je tegenstander wel zet! Kijk dus niet te veel om je heen, maar let steeds op je dambord.

6. Als je een schijf wilt rechtzetten dan moet je dat eerst even tegen je tegenstander zeggen.

7. Je mag je nooit met een andere partij bemoeien. Ook is het niet verstandig om te praten met iemand die in een andere partij aan het spelen is.

8. Sportief spelen! Natuurlijk doen we dat altijd. Ook dammen is maar een spelletje al willen we natuurlijk wel graag winnen.

9. Dammen is een denksport, dus goed nadenken voor je een zet doet. Probeer eerst met kijken de juiste zet te vinden en niet te snel te zetten, want je weet: aanraken is zetten.

10. Probeer zoveel mogelijk combinaties in te vinden. Als je dat lukt, dan win je de partij het makkelijkst.

11. Probeer thuis of op school veel te dammen, want door veel oefenen leer je het vlugst.

12. Ruim alles na afloop netjes op!